Adatvédelmi irányelvek
 

Utoljára frissítve 2024 áprilisában

Ez a szabályzat, más néven Adatvédelmi szabályzat, azt ismerteti, hogy a Resumaker S.L., egy spanyol cég, amelynek regisztrációs száma B56750292, ismert mint "Resumaker", "Társaság", "mi", "minket" vagy "miénk", hogyan gyűjti, használja és osztja meg a https://cv-hu.com weboldalunk, szolgáltatásaink és minden kapcsolódó weboldal és szoftveralkalmazás (együttesen "Szolgáltatások" vagy "Weboldal") működésével kapcsolatos információkat.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi szabályzatot, hogy betekintést nyerjen adatkezelési gyakorlatunkba. A Weboldal használatával Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette a jelen Adatvédelmi szabályzatban, valamint a különálló Általános Szerződési Feltételeinkben foglalt feltételeket. Ha nem ért egyet a gyakorlatunkkal, javasoljuk, hogy ne használja a Weboldalt, illetve ne lépjen be a Weboldalra. Az itt nagybetűvel írt, de nem definiált kifejezések ugyanazt a jelentést hordozzák, mint amit a Felhasználási feltételek tartalmaznak.

Bármilyen kérdéssel forduljon hozzánk a support@cv-hu.com e-mail címen.

"Személyes azonosítható információ" vagy "PII" a jelen Adatvédelmi szabályzatban használt bármely olyan PII, amely azonosít, kapcsolódik, leír, kapcsolatba hozható vagy ésszerűen kapcsolatba hozható egy adott felhasználóval vagy - az alkalmazandó adatvédelmi törvények által előírt mértékben - egy háztartással. Olyan PII-t gyűjtünk, amelyet Ön önkéntesen ad meg nekünk, amikor kifejezi érdeklődését termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk megszerzése iránt, amikor részt vesz a Webhelyen végzett tevékenységekben, vagy amikor kapcsolatba lép velünk.

A jelen Adatvédelmi szabályzat minden olyan személyre vonatkozik, aki a Weboldalunkat használja, vagy aki hozzáfér a Weboldalon található információkhoz ("Felhasználók"). A jelen Adatvédelmi szabályzat bizonyos részei az "Előfizetőkre" is vonatkoznak. Az Előfizető az a Felhasználó, aki a Weboldalunkon keresztül előfizetett Szolgáltatásaink használatára, és aki az összes vonatkozó díjat megfizette. Az előfizetés és a fizetés egy "Előfizetői szerződés" megkötésének minősül.

Ebben az adatvédelmi szabályzatban a "feldolgozás" a PII-n vagy PII-készleteken automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy módosítás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Ezen túlmenően az "Adatkezelő" az a természetes vagy jogi személy, aki meghatározza a PII feldolgozásának céljait és eszközeit, és aki felelős a PII feldolgozásának miértjére és módjára vonatkozó döntések meghozataláért.  "Adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelő nevében, az Adatkezelő felhatalmazása alapján eljárva és az Adatkezelő utasításai szerint meghatározott feldolgozási tevékenységek elvégzésével megbízott PII-t kezel.

Feldolgozás

A PII feldolgozását az alkalmazandó adatvédelmi törvények szabályozzák, amelyek magukban foglalhatják a GDPR-t, az Egyesült Királyság GDPR-t, valamint az Egyesült Államok különböző állami és szövetségi adatvédelmi törvényeit, amelyek az Előfizetőink nevében általunk feldolgozott PII-re vonatkoznak ("Alkalmazandó adatvédelmi törvények").

A munkaköri leírásban vagy a csatolt külön adatvédelmi megállapodásban kifejezetten meghatározottaktól eltekintve, az információkat kizárólag Előfizetőink utasítására gyűjtjük és dolgozzuk fel. Ez azt jelenti, hogy hacsak nem egyezünk meg kifejezetten, vagy nem jelölnek ki minket ilyennek az alkalmazandó adatvédelmi törvények, nem tekintjük magunkat "Adatkezelőnek" vagy hasonló megjelölésnek, hanem inkább "Adatfeldolgozónak") Az Ön adatai felett mindenkor Ön rendelkezik, és Ön visszavonhatja az adatainak a Vállalat részére történő átadásához adott hozzájárulását.

Gyűjtemény

Szolgáltatásaink igénybevételéhez a Felhasználóknak bizonyos személyazonosításra alkalmas információkat (PII) kell megadniuk. Az elmúlt tizenkét (12) hónap során a következő PII-t gyűjtöttük össze.

Általában olyan PII-t gyűjtünk, amelyet Ön önkéntesen ad meg a Weboldalon és/vagy a Szolgáltatásokon keresztül, elsősorban a fiókregisztráció vagy az önéletrajz létrehozása során. Ez magában foglalhat bizonyos PII-ket, amelyeket sütik vagy hasonló nyomkövető technológiák használatával gyűjtünk.

Az általunk gyűjtött személyes adatok közé tartozik többek között a Felhasználók teljes neve, e-mail címe, telefonszáma(i), címe, profilképe, jogosítvány típusa, LinkedIn profil URL címe, valamint az önéletrajzba beépített weboldalak URL címei.

A Szolgáltatásaink jellegéből adódóan a Felhasználóknak adatokat kell szolgáltatniuk a következőkről:

 • Állampolgárság, nem, születési idő, születési hely és családi állapot, amelyek közül néhány az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében védett osztályadatként különleges védelemben részesülhet.
 • Oktatási és foglalkoztatási információk: Az Ön iskolai végzettségére, foglalkoztatására, foglalkoztatási múltjára és fizetésére vonatkozó információkat gyűjtjük.
 • Tranzakciós és fizetési információk: Amikor Ön Szolgáltatásokat rendel vagy tranzakciót hajt végre, a fizetési adatokat összegyűjtjük. A fizetéseket harmadik fél által megbízott fizetési szolgáltatók kezelik, és bár az Ön adatait közvetlenül nekik adjuk meg, bizonyos adatokat a fizetés megerősítése céljából megoszthatunk Velünk.

A Weboldalon keresztül gyűjthető egyéb információk a következők:

 • A felhasználók által nyilvánossá tett tartalom: Az önkéntesen közzétett vagy feltöltött, a Webhelyen és/vagy a Szolgáltatásokban nyilvánosan megjelenített tartalmakat, az úgynevezett "nyilvános információkat" gyűjtik. A beküldés után sem Ön, sem a Resumaker nem tudja ellenőrizni annak későbbi másolását, megosztását vagy harmadik felek általi felhasználását.
 • Eszköz/Internetkapcsolat információ: A Weboldal használata során automatikusan információkat gyűjtünk az Ön webböngészőjéről, internetszolgáltatójáról és eszközéről. Ezek közé tartozik az Ön IP-címe, az eszköz adatai, az operációs rendszer, a hozzáférés dátuma és időpontja, valamint a bejelentkezési kísérletek.
 • Internetes tevékenységre vonatkozó információk: A böngészési és keresési előzményekre, valamint a weboldalakkal, alkalmazásokkal vagy hirdetésekkel, köztük a Weboldalunkkal való interakciókra vonatkozó adatok gyűjthetők. Ez magában foglalja a Weboldal használata előtt és után meglátogatott weboldalakra vonatkozó információkat.
 • Geolokációs információk: Az Ön általános és konkrét tartózkodási helyére vonatkozó adatok a Webhelyre való belépés időpontjában, mint például a levelezési cím vagy az IP-címből levezetett hozzávetőleges tartózkodási hely, összegyűjthetők.
 • Következtetési információ: A Resumaker új információkat hozhat létre a fent említett kategóriákból levont következtetésekkel, és így olyan profilt hozhat létre, amely tükrözi az Ön preferenciáit, jellemzőit, hajlamait és viselkedését.

Felhívjuk figyelmét, hogy a további információk gyűjtése előtt minden esetben hozzájárulását kérjük, és hogy az Ön engedélye nélkül nem folytatjuk az adatgyűjtést.

Adatvédelmi jogok

Kérésre tájékoztatjuk az Előfizetőket arról, hogy rendelkezünk-e a személyes adataikkal, illetve feldolgozzuk-e azokat, vagy harmadik fél nevében kezeljük-e azokat. Ilyen jellegű megkeresésekhez kérjük, forduljon hozzánk a support@cv-hu.com e-mail címen. Az Előfizetők a Weboldalon belül a profiljuk szerkesztésével módosíthatják adataikat. A PII visszaküldésére vagy eltávolítására irányuló kérelmek esetén kérjük, szintén a fenti címre küldjön e-mailt. A hozzáférési, módosítási vagy eltávolítási kérelmeket harminc (30) napon belül igyekszünk megválaszolni.

Az Előfizető eltávolítási kérelmének kézhezvételét követően harminc (30) napon belül válaszolunk. A PII-t a Szolgáltatások nyújtásához, a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, a viták rendezéséhez és a megállapodások betartásához szükséges ideig őrizzük meg.

A Weboldalunk vagy Szolgáltatásaink használata során PII-t szolgáltató Előfizetők vagy magánszemélyek esetében kérésre töröljük az adatokat. A kérés ellenére azonban az adatokat mindaddig megőrizhetjük, amíg Ön fiókot tart fenn, vagy amíg az szükséges a Szolgáltatások nyújtásához, a jogi kötelezettségek teljesítéséhez, a viták rendezéséhez és a megállapodások érvényesítéséhez.

Megtartás

 • Az olyan Felhasználók által megadott PII-t, akik nem Előfizetők, de kitöltötték a Weboldal online előfizetési űrlapjának 1-2. lépését, jellemzően egy (1) hónapig, vagy az alkalmazandó adatmegőrzési törvények által megengedett ideig őrizzük meg, majd ezt követően töröljük vagy anonimizáljuk a PII-t, hacsak a fentiekben másként nem szerepel.
 • Ha egy Felhasználó Előfizetővé válik, a PII-jét addig őrizzük meg, amíg az a feldolgozás céljaihoz szükséges, vagy ameddig az alkalmazandó adatvédelmi törvények egyébként megengedik.
 • Vállaljuk, hogy más Felhasználók adatait nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint amennyi a feldolgozás céljaihoz szükséges.

Amennyiben a PII törlése vagy anonimizálása nem kivitelezhető, például azért, mert a Felhasználó PII-jét biztonsági archívumokban tárolták, akkor a PII-t biztonságosan tároljuk, és elszigeteljük a további feldolgozástól mindaddig, amíg a törlés vagy anonimizálás ésszerűen lehetségesnek nem bizonyul.

Biztonság

 

Különböző technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket teszünk a Felhasználók személyes adatainak védelme érdekében. Ezen intézkedések közé tartozik az SSL technológia használata az érzékeny adatok, például a fiókjelszavak és a fizetéssel kapcsolatos információk továbbításának titkosítására. Ezenkívül minden PII titkosításon megy keresztül, és a hozzáférést a Szolgáltatások nyújtásával összefüggésben szükséges személyzetre korlátozzuk.

 

Ezen óvintézkedések ellenére egyetlen rendszer sem garantálhat abszolút biztonságot. Bár intézkedéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni, és ésszerűtlen elvárni, hogy az Ön személyes adatai vagy más, a Webhelyen keresztül velünk közölt információk mindig védettek maradnak.

 

Az Ön személyes adatainak és egyéb információinak biztonságát az Ön cselekedetei is befolyásolják. Ne ossza meg jelszavát másokkal, és haladéktalanul értesítsen minket a support@cv-hu.com címen, ha a fiókja biztonságának bármilyen veszélyeztetésére gyanakszik.

 

A Társaság időről időre ellenőrzi a Szolgáltatás adatbiztonságát, és ennek megfelelően módosításokat és frissítéseket hajt végre a Szolgáltatás biztonságának fenntartása érdekében.

 

HACSAK AZ ALKALMAZANDÓ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK KIFEJEZETTEN MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET OLYAN RENDSZERHIBÁÉRT VAGY PII FELTÖRÉSÉRT, AMELY A KÖRNYEZŐ KÖRÜLMÉNYEK, A MEGLÉVŐ TECHNOLÓGIÁK ÉS AZ ÉSSZERŰ KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL NEM VOLT ELŐRE LÁTHATÓ.

 

PII átadása

 

Szolgáltatásainkat globálisan nyújtjuk, ami a személyes adatok nemzetközi szintű gyűjtését és továbbítását eredményezi. Következésképpen a Felhasználók PII-je a lakóhelyükön kívüli helyekre is továbbításra kerülhet. Ettől függetlenül minden Felhasználót úgy kell tekinteni, hogy jóváhagyta a PII-jének az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli feldolgozását, kivéve, ha az alkalmazandó adatvédelmi törvények másként nem tiltják.

 

A GDPR hatálya alá tartozó PII EGT-n kívüli továbbítása során elősegítjük a jogi követelményeknek való megfelelést a védelem biztosítása és fenntartása érdekében, és betartjuk a következő különleges továbbítási szabályokat, amelyek magukban foglalhatják:

 

 • A PII átadása az Európai Bizottság által jóváhagyott joghatóságnak, amely a megfelelőségi határozat alapján elismerten megfelelő szintű védelmet nyújt a PII számára.
 • szerződéses megállapodások létrehozása a címzettekkel, amelyek az Európai Bizottság által jóváhagyott "mintaszerződéses záradékokkal" összhangban lévő rendelkezéseket tartalmaznak, és amelyek kötelezettségeket írnak elő a felhasználók PII-jének védelmére vonatkozóan.
 • Egyéb, az Európai Bizottság által kifejezetten jóváhagyott intézkedések.
 • Az előfizetők további információkat kaphatnak az ilyen EGT-n kívüli adattovábbítások során a személyes adataikra alkalmazott védelmi intézkedésekről, beleértve a címzettekkel elfogadott szabványos adatvédelmi záradékok egy példányát, ha kapcsolatba lépnek velünk a support@cv-hu.com címen.

Az információ felhasználása

A Felhasználók PII-it a következő célokra használjuk fel:

 • A meglévő szolgáltatások és tartalmak javítása és gazdagítása;
 • A meglévő szolgáltatások és tartalmak módosítása és/vagy eltávolítása;
 • Kutatások végzése és statisztikai információk szolgáltatása harmadik felek számára (anonimizálás vagy álnevesítés után);
 • Jogi vagy szerződéses jogaink érvényesítése vagy az alkalmazandó törvényeknek való megfelelés;
 • Fizetések beszedése;
 • Bármely más, a felhasználási feltételekben és a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezett cél.

A felhasználók elismerik, hogy a Társaságnak szerződéses, jogi vagy jogos üzleti érdeke fűződik a személyes adataik feldolgozásához. Ez lehetővé teszi a Társaság számára, hogy a Felhasználóknak releváns és személyre szabott tartalmat küldjön, amelynek célja a Szolgáltatás használatának javítása.

Azoknak a felhasználóknak, akik nem kívánnak marketinginformációkat kapni, jogukban áll tiltakozni az ilyen jellegű átvétel ellen, ha a support@cv-hu.com e-mail címen vagy a marketingközleményben található gombra kattintva kapcsolatba lépnek a Társasággal. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön tiltakozik, ez befolyásolhatja a Társaság azon képességét, hogy személyre szabott tartalmat küldjön Önnek.

A Felhasználók által kért PII egy része szükséges ahhoz, hogy a Felhasználók igénybe vehessék a Szolgáltatásokat, és hogy mi képesek legyünk a Szolgáltatásokat nyújtani. Ennek megfelelően, ha Ön megtagadja a PII megadásának megtagadását, az lehetetlenné teheti a Szolgáltatások nyújtását.

PII átadása harmadik félnek

A következő körülmények között megoszthatjuk a Felhasználók PII-jét harmadik felekkel:

 • A Felhasználó kifejezetten hozzájárult az ilyen PII megosztásához;
 • Amikor megosztjuk a PII-t olyan szolgáltatókkal, akiket a Honlapunk tárhelyének és karbantartásának, alkalmazásfejlesztésnek, biztonsági mentésnek, tárolásnak, fizetési feldolgozásnak, analitikai és egyéb szolgáltatásoknak a biztosításához használunk, vagy ha egyébként ésszerűen szükséges a Szolgáltatások teljesítése vagy fejlesztése érdekében;
 • Ha jogi vagy szerződéses jogaink érvényesítésére törekszünk, vagy ha azt gyanítjuk, hogy egy Felhasználó olyan módon használja a Szolgáltatásainkat, amely sérti a Felhasználási feltételeket vagy a jelen Adatvédelmi szabályzatot, vagy amelyről gyanítjuk, hogy potenciális veszélyt jelenthet egy másik személy fizikai biztonságára (és ha egyébként a törvény vagy a szabályozó hatóságok megkövetelik).
 • a követelésbehajtással összefüggésben a követelésbehajtó vagy a követelésbehajtási tevékenység irányításáért felelős ügyvédi iroda)
 • a vonatkozó adatvédelmi törvények által megengedett mértékben, jelentős vállalati tranzakciókkal kapcsolatban, mint például a Társaság üzletágának eladása, elidegenítés, egyesülés, konszolidáció vagy eszközértékesítés, vagy fizetésképtelenség esetén; és
 • Az olyan beszállítóknak, mint például jogi tanácsadók, műszaki tanácsadók vagy más szakemberek, akiket szerződéses vagy etikai titoktartási kötelezettség köt.
 • bármely személy fizikai biztonságát potenciálisan fenyegető helyzetek, az Ügyfélszerződésünk megsértése, vagy egyébként a törvény által megkövetelt helyzetek.

HACSAK AZ ALKALMAZANDÓ JOG MÁSKÉNT NEM TILTJA, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET AZ ÖN PII ADATAINAK ILYEN ÖSSZEFÜGGÉSBEN TÖRTÉNŐ JÓHISZEMŰ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁÉRT.

Időről időre olyan ajánlásokat tehetünk közzé a Weboldalon, amelyek tartalmazhatnak PII-t. Az Ön hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy az Ön nevét az Ön ajánlásával együtt tegyük közzé. Ha frissíteni vagy törölni kívánja az ajánlását, lépjen kapcsolatba velünk a support@cv-hu.com címen.

Nem "adjuk el" a PII-t, kivéve, ha az alkalmazandó adatvédelmi törvények (pl. a kaliforniai CPRA) kifejezetten megengedik.

Harmadik felek weboldalainak használata

A Weboldal tartalmazhat külső, harmadik felek weboldalaira mutató linkeket. KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ ADATVÉDELEMÉRT, AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEKÉRT ÉS AZ ILYEN KÜLSŐ WEBOLDALAKON KÍNÁLT SZOFTVEREK HASZNÁLATÁÉRT. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A HARMADIK FELEK WEBOLDALÁNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETLEN KÁROKÉRT.

Hitelkártya feldolgozás

A hitelkártya-feldolgozás lebonyolítására harmadik fél közvetítő céget lehet igénybe venni. Ez a közvetítő nem jogosult az Ön számlázási adatait tárolni, megőrizni vagy felhasználni semmilyen más célra, kivéve a hitelkártya-feldolgozást a nevünkben.

Sütik és egyéb adatgyűjtési technológiák

Különböző célokra sütiket és hasonló technológiákat alkalmazhatunk, amelyek potenciálisan PII-t, a Weboldalunk eléréséhez használt eszközök és hálózatok adatait, valamint a platformunkkal való interakciókat tartalmazhatnak.

 

A sütik, névtelen egyedi azonosítót tartalmazó kis adatfájlok, amelyeket egy weboldal küld az Ön böngészőjének, és az Ön eszközén tárolnak. További nyomkövető technológiák, például jelzők, címkék és szkriptek is használhatók információgyűjtésre és -elemzésre, a Szolgáltatásunk funkcionalitásának és teljesítményének fokozására. A böngésző beállításainak módosítása lehetővé teszi, hogy elutasítson minden sütit, vagy értesítést kapjon, ha sütit küldenek. A cookie-k elutasítása azonban korlátozhatja a Szolgáltatásunk bizonyos részeihez való hozzáférést.

Az általunk használt sütik közé tartoznak például:

 • Munkamenet sütik: Szolgáltatásunk hatékony működtetése.
 • Preferencia sütik: Az Ön preferenciáinak és beállításainak megjegyzése.
 • Biztonsági sütik: A biztonsági intézkedések fokozása.

Amikor Ön kapcsolatba lép a Weboldalunkkal, információkat gyűjtünk és naplózunk, beleértve az IP-címeket, a böngésző típusát, az internetszolgáltatót, a hivatkozó/kilépő oldalak URL-jét, az operációs rendszert, a dátum/idő bélyeget, a keresési lekérdezéseket, a hely- és nyelvi preferenciákat, az eszköz azonosító számát, a mobilszolgáltatót és a rendszerkonfigurációt. Alkalmanként a PII-t összekapcsolhatjuk a naplófájlok adataival a platformunk fejlesztése érdekében, a kombinált információkat a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezelve.

Ezen túlmenően gyűjthetünk földrajzi helymeghatározási adatokat és internetes vagy elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó információkat, például böngészési és keresési előzményeket, amelyek a Szolgáltatásunkkal vagy a Webhelyünkkel kapcsolatba lépő egyénekkel kapcsolatosak.

A Webhely és a Szolgáltatások használata során az Ön által gyűjtött elemzési információk a folyamatos fejlesztések elősegítése érdekében kerülnek összegyűjtésre.

A sütikről további információkat a sütikről szóló közleményünkben talál.

A Vállalat nem garantálja, hogy szolgáltatásai teljesen védettek lesznek a biztonság megsértése és/vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen, beleértve a Szolgáltatásban tárolt adatokhoz való hozzáférést is, bár a Vállalat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kapcsolatba lép Önnel, ha az Ön adatbiztonságának megsértése esetén.

Kiskorúak

Szándékosan nem gyűjtünk vagy kérünk információkat tizennyolc (18) év alatti személyektől, és tudatosan nem engedélyezzük kiskorúaknak a Szolgáltatás vagy bármelyik Szolgáltatásunk használatát. Ha felfedezzük, hogy kiskorútól a szülő vagy gondviselő beleegyezése nélkül szereztünk információt, azonnal töröljük az ilyen gyűjtött információkat, és korlátozzuk a kiskorúak hozzáférését a Szolgáltatáshoz és/vagy bármelyik Szolgáltatásunkhoz.

Email frissítések

A Társaság felajánlhatja minden felhasználójának, hogy e-mail üzeneteket és/vagy hírleveleket kapjon a marketinggel, frissítésekkel, fejlesztésekkel és egyéb, a Társaság tevékenységével kapcsolatos felhasználói értesítésekkel kapcsolatban, többek között e-mailben és SMS-ben ("Küldemények"). Bizonyos levelek kereskedelmi üzenetnek minősülnek, és ezek esetében a felhasználónak lehetősége van lemondani az adott levelek fogadásáról, ha kapcsolatba lép a Társasággal és/vagy az adott levelekben található "leiratkozás" linkre kattintva.

 

Az Adatvédelmi szabályzat módosításai
 

Ha a jelen Adatvédelmi szabályzatban lényeges változások történnek, a módosítás hatálybalépése előtt a Weboldalon egy jól látható közleményt teszünk közzé, amelyben értesítjük Önt. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt az adatvédelmi gyakorlatunkra vonatkozó legfrissebb információkért. A Weboldal vagy a Szolgáltatások további használata az Ön beleegyezését jelenti, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat ilyen módosításai kötelező érvényűek. Amennyiben nem fogadja el a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit, az egyetlen jogorvoslati lehetősége, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások használatát megszünteti.

Kapcsolatfelvétel


Mindig szeretnénk hallani ügyfeleink véleményét. Ha bármilyen kérdése vagy visszajelzése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: support@cv-hu.com , vagy írjon nekünk a következő címre: Resumaker S.L, Avenida Diagonal 534, Barcelona, 08006, Spanyolország.


 

Egyes előfizetőkre vonatkozó különös rendelkezések

 

Európai Unió (EU) és Európai Gazdasági Térség (EGT)

A feldolgozás jogalapja

Az EGT-beli egyének esetében a GDPR által "személyes adatként" meghatározott PII gyűjtésének és felhasználásának jogalapja az információ ("Személyes adatok") kontextusától és jellegétől függ. Jellemzően akkor gyűjtünk Személyes adatokat, amikor: (a) rendelkezünk az Ön hozzájárulásával; (b) a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés vagy érvényes szerződés vagy hasonló megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges; vagy (c) a feldolgozás a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinket szolgálja (nem írja felül az Ön adatvédelmi érdekeit vagy alapvető jogait).

Bizonyos esetekben jogi kötelezettségünk lehet a személyes adatok gyűjtése, vagy létfontosságú érdekek védelme érdekében van rá szükségünk. Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor azt bármikor visszavonhatja anélkül, hogy ez a korábbi adatkezelés jogszerűségét befolyásolná.

Amikor személyes adatokat kérünk egy jogi követelmény teljesítése vagy egy szerződés teljesítése érdekében, tisztázzuk, hogy kötelező-e, és milyen lehetséges következményei lehetnek a meg nem adásnak. Hasonlóképpen, ha az itt nem említett jogos érdekekre hivatkozunk, tájékoztatni fogjuk Önt ezekről az érdekekről.

Ha a személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának jogalapjával kapcsolatban érdeklődik, forduljon hozzánk a support@cv-hu.com e-mail címen.

Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Mivel a Szolgáltatásokat globálisan kiterjesztjük, a Személyes adatokat világszerte gyűjthetjük és továbbíthatjuk. Ha a Személyes adatokat az EGT-n kívülre továbbítjuk, biztosítjuk a védelmet és a jogi követelményeknek való megfelelést. Ez magában foglalhatja a következőket:

 • Az adatok küldése olyan országba, amelyet az Európai Bizottság megfelelő védelmet nyújtó országként hagyott jóvá.
 • Az Európai Bizottság által jóváhagyott "szerződési záradék-minták" alapján szerződések létrehozása a kedvezményezettekkel.
 • Az Európai Bizottság által jóváhagyott egyéb mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik a PII EGT-n kívüli továbbítását

A nemzetközi adattovábbítások során biztosított védelemmel kapcsolatos részletekért, beleértve a szabványos adatvédelmi záradékokat is, forduljon hozzánk a support@cv-hu.com címen.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szerinti további jogok

Egyes területek lakosai, beleértve az EGT-t is, további jogokkal rendelkezhetnek az alkalmazandó jogszabályok alapján, mint például:

 • Törléshez való jog
 • Az adatkezelés elleni tiltakozás joga
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az adathordozhatósághoz való jog

Ezen jogok gyakorlásához lépjen kapcsolatba velünk a megadott elérhetőségeken. A kérések teljesítése előtt ellenőrizhetjük az Ön személyazonosságát.

Önnek joga van ahhoz is, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál. Az EU adatvédelmi hatóságait a http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm weboldalon találja.

Az Egyesült Államok állami adatvédelmi törvényei

Tájékoztatási kérelmek

A 2018. évi kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény (CCPA) 2020. január 1-jén lépett hatályba, és 2020 novemberében további módosításokat tartalmaz. Hasonló adatvédelmi törvényeket fogadtak el különböző államokban, például Virginiában, Coloradóban, Connecticutban és Utahban.

Átláthatóság

A PII gyűjtése, felhasználása, közzététele, megosztása és értékesítése során hangsúlyt fektetünk az átláthatóságra, és elkötelezettek vagyunk a folyamatok és a közzétételek frissítése iránt, hogy megfeleljenek a fejlődő törvényeknek.

A PII kategóriái

A PII különböző kategóriáit dolgozzuk fel, beleértve a név- és kapcsolattartási adatokat, hitelesítő adatokat, demográfiai adatokat, fizetési adatokat, interakciókat, tartalmat, visszajelzéseket és értékeléseket.

A PII ezen kategóriáit a következő okokból dolgozzuk fel:

Név és kapcsolattartási adatok

 • Források: Felhasználók által szolgáltatott adatok
 • Célok: Szolgáltatások nyújtása, megkeresések megválaszolása, jogok érvényesítése.
 • Címzettek: Szolgáltatók; egyébként a Felhasználó utasítása szerint

Hitelesítési bizonyítványok

 • Források: Felhasználóktól szerzett vagy a weboldalunk által generált adatok.
 • Célok: Szolgáltatások nyújtása; hitelesítés és fiókhoz való hozzáférés; hibaelhárítás.
 • Címzettek: Szolgáltatók; egyébként a Felhasználó utasítása szerint

Demográfiai adatok

 • Források: Felhasználóktól származik
 • Célok: Szolgáltatások nyújtása; termékfejlesztés; marketing; hibaelhárítási segítség, biztonság és hibaelhárítás; és marketing.
 • Címzettek: Szolgáltatók; egyébként a Felhasználó utasítása szerint

Fizetési adatok

 • Források: Felhasználóktól; hitelkártya-feldolgozás
 • Célok: Szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciók feldolgozása; hibaelhárítás; csalások felderítése és megelőzése.
 • Címzettek: Szolgáltatók; egyébként a Felhasználó utasítása szerint

Kölcsönhatások és visszajelzések

 • Források: Interakciók a felhasználókkal
 • Célok: Szolgáltatások nyújtása és személyre szabása; a szolgáltatások javítása; marketing és segítségnyújtás; hibaelhárítás.
 • Címzettek: Szolgáltatók; egyébként a Felhasználó utasítása szerint

Az érzékeny adatok kategóriái

Gyűjthetünk érzékeny adatokat, mint például a fiók bejelentkezési adatait, pontos földrajzi helymeghatározási információkat, faji vagy etnikai származást, vallási vagy filozófiai meggyőződést, szakszervezeti tagságot, orvosi vagy mentális egészségügyi információkat, szexuális életet és szexuális irányultságot, valamint a kommunikáció tartalmát, amelyeket jogi vagy szerződéses jogaink érvényesítése érdekében használunk fel.

Ezeket az érzékeny adatokat jellemzően a következőképpen gyűjtjük:

Számlainformációk

 • Gyűjtött adatok: Bejelentkezési adatok és hitelesítő adatok
 • Források: Felhasználók vagy automatikusan generált
 • Feldolgozási célok: Szolgáltatások nyújtása és kifizetések feldolgozása
 • Címzettek: Szolgáltatók és pénzfeldolgozó szolgáltatók.

Pontos földrajzi helymeghatározási információk

 • Gyűjtött adatok: Pontos földrajzi helymeghatározási adatok.
 • Források: Felhasználók vagy weboldal interakció
 • Feldolgozási célok: Szolgáltatások nyújtása
 • Címzettek: Felhasználók és szolgáltatók

Faji vagy etnikai származás, vallási vagy világnézeti meggyőződés, szakszervezeti tagság, iskolai végzettség, szexuális irányultság és egészségügyi adatok

 • Gyűjtött adatok: A fentiek szerint
 • Források: Felhasználók
 • Feldolgozási célok: Szolgáltatások nyújtása
 • Címzettek: Szolgáltatók és felhasználók

Opt-Out "Eladás" vagy "Megosztás"

Nem adunk el személyes adatokat, és a Felhasználók a support@cv-hu.com címen kapcsolatba lépve velünk lemondhatnak a személyes adatok harmadik fél webhelyein történő, személyre szabott reklámozás céljából történő megosztásáról. Ezenkívül nem adjuk el a Felhasználók PII-jét.

Vezérlés

A felhasználóknak joguk van megismerni, kijavítani, másolatot kapni és törölni a személyes adataikat.

 

Az érzékeny személyes adatok felhasználásának korlátozásához való jog:

A felhasználók korlátozhatják az érzékeny adatok használatát vagy közzétételét bizonyos tevékenységekre, az adatvédelmi beállítások, a hozzájárulás és az alkalmazandó jogszabályok függvényében.

Legutóbbi változások

A CCPA 2023. január 1-jén hatályba lépő módosításai, beleértve a személyre szabott reklámok esetében a helyesbítéshez és a "megosztásból" való kilépéshez való jogot. Nem adunk el személyes adatokat, és nem használunk fel vagy teszünk közzé érzékeny adatokat hozzájárulás nélkül vagy a törvény által megengedett módon.

"Do Not Track" jelzések a kaliforniai online védelmi törvény (CalOPPA) értelmében

Nem támogatjuk a Do Not Track funkciót. Állítsa be a böngésző beállításait a Do Not Track engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A következő kérdésekkel és kérésekkel kapcsolatos:

 • Ez az adatvédelmi szabályzat
 • Adatvédelmi gyakorlatunk
 • Panaszok
 • PII eltávolítása
 • A marketingkommunikációról való leiratkozás

E-mail support@cv-hu.com